Datele operatorului și drepturi 

POLIPROD SERV SRL,cu sediul social în Galați, Str. Ștefan cel Mare nr. 2, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/503/2002, având Cod Unic de Înregistrare RO14709844, în calitate de proprietar și administrator al site-ului poli-prod.ro, respecta confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web, în vederea efectuării de comenzi online sau a accesării contului de utilizator.

POLIPROD SERV SRL încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului, în scopul de a le oferi o experiență online sigură, care sa nu afecteze în mod negativ viața personală a utilizatorilor. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în sistem sunt utilizate numai în scopurile pe care le aveți în vedere.

Prin vizitarea site-ului, înregistrarea contului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate vă exprimați acordul expres și explicit cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu crea contul de utilizator și de a nu accesa site-ul web operat de POLIPROD SERV SRL.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către POLIPROD SERV SRL:
În momentul înregistrării pe site-ul poli-prod.ro, prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achiziționarea diferitelor produse sau servicii, ori prin activarea unor materiale promoționale sau publicitare, POLIPROD SERV SRL va colecta date cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

În unele zone ale site-ului poli-prod.ro, POLIPROD SERV SRL vă cere să furnizați date personale, incluzând numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul cardului de credit în cazul tranzacțiilor cu plata online, informații de contact, informații în vederea facturării produselor POLIPROD SERV SRL și alte informații care vă pot identifica. În alte zone ale site-ului, POLIPROD SERV SRL colectează date cu caracter personal, cum ar fi: interesele dumneavoastră de cumpărare și perioadele de manifestare ale acestor interese, tipul de browser utilizat și istoricul browser-ului privind acțiunile desfășurate pe domeniul poli-prod.ro. Uneori sunt colectate o combinație intre cele doua tipuri de date.

Crearea contului pe site-ul poli-prod.ro și abonarea la serviciile și produsele noastre ne facilitează accesul la datele dvs. cu caracter personal. POLIPROD SERV SRL primește, de asemenea și înregistrează pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat. Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă fișierele cookie, cu excepția cookie-urilor care sunt necesare pentru funcționarea site-ului. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-ul POLIPROD SERV SRL. Politica POLIPROD SERV SRL referitoare la fișierele cookie poate fi consultata aici.

POLIPROD SERV SRL utilizează comunicări de marketing direct: notificări push web, push mobil. Prin accesarea și utilizarea site-ului poli-prod.ro, vă exprimați, în mod expres acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și primirea de comunicări de marketing direct, incluzând, dar fără a se limita la: notificări push web, notificări push mobil.

POLIPROD SERV SRL utilizează informațiile stocate, datele cu caracter personal menționate mai sus și furnizate de către dumneavoastră la înregistrarea și activitatea desfășurată pe site-ul POLIPROD SERV SRL în scopul de a facilita accesul la site, precum și la secțiuni cu acces limitat ale site-ului, de a îmbunătăți anumite produse și servicii, de a confirma comenzile plasate online, în vederea facturării și livrării produselor către dumneavoastră, precum și a vă informa referitor la ultimele produse de care sunteți interesat, prin transmiterea de mesaje de marketing de informare sau comerciale, în vederea participării la concursuri și la promoții, dar și pentru cercetări de piață și urmărirea datelor din vânzări. Pentru utilizatorii abonați la newsletter și pentru cei care au creat cont pe site, dar nu doresc sa mai primească informări pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa de e-mail: magazin@poli-prod.ro iar datele dvs. vor fi șterse din sistem.

Protecția datelor cu caracter personal și perioada de retenție a datelor
POLIPROD SERV SRL nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului poli-prod.ro, cu excepția angajaților și contractorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele POLIPROD SERV SRL sau pentru a furniza serviciile disponibile pe site-ul POLIPROD SERV SRL, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezinta o obligație legala a POLIPROD SERV SRL sau a angajaților ori contractorilor acesteia.

POLIPROD SERV SRL a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

POLIPROD SERV SRL, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Totodata, POLIPROD SERV SRL acorda acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai companiei POLIPROD SERV SRL, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal și au semnat declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

POLIPROD SERV SRL poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră colaboratorilor săi cu care se afla în relații de parteneriat, în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate cu acesta și numai în scopurile menționate in cuprinsul prezentei Politici, după cum urmează:

– furnizori servicii de curierat: Fan Curier, Urgent-Cargus;
– furnizori servicii de marketing: MailChimp, Sendinblue;
– furnizori servicii de plata/ bancare: Banca Transilvania;
– furnizori realizare, intretinere si gazduire site: Web Design Typography, HostVision;

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul poli-prod.ro prin intermediul căruia sunt colectate date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic, cât și la accesul la distanță, fiind instalat într-un data center sigur, securizat.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului poli-prod.ro sunt reținute pe o perioada de 2 ani de la momentul colectării/prelucrării, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului poli-prod.ro.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă va considera că este necesara o schimbare a regulilor de confidențialitate, POLIPROD SERV SRL va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugam să ne scrieți folosind formularul de contact.

Informații privind ANSPDCP

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa, prin depunerea unei plângeri, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
București, Romania

Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:+40.318.059.602

Email:anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Definitii:
ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

“restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;

“persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

“destinatar” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

“consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar POLIPROD SERV SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

POLIPROD SERV SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

2. Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Îți permite să obții, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

3. Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Îți permite să obții din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal ce te privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Îți permite să obții de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

5. Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luăm decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiți o cerere prin care te poți opune ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheța” datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului tău, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale îți vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu să poți decide că le descarci sau, dimpotrivă, că le trimiți unui alt operator.

7. Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca să fie mai clar modul în care îți poți exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, că în toate newsletterele care provin de la poli-prod.ro (indiferent că vorbim despre newsletttere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse poli-prod.ro) vei avea întotdeauna posibilitatea să te dezabonezi. Oferim aceasta posibilitate în absolut toate situațiile, indiferent că legea ne obliga sau nu la aceasta (nu toate mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru că ni se pare important ca interacțiunea ta cu poli-prod.ro să existe doar câtă vreme ți-o dorești.

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. POLIPROD SERV SRL nu realizează astfel de profilări care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, te vom anunța și vom modifica prezenta notă de informare.

9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita POLIPROD SERV SRL să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.