Clientul garantează necondiționat că orice element grafic sau în format text furnizate către POLIPROD SERV SRL pentru includerea în cadrul unui proiect nu încalcă drepturile de autor sau mărcile înregistrate ale unor terțe părți.


Este responsabilitatea clientului să se asigure că numele, serviciul sau campania derulată nu încalcă un drept sau o marcă deja înregistrată și nu aduce niciun prejudiciu de imagine unor terți.

POLIPROD SERV SRL își rezervă dreptul de a păstra conceptul și tehnicile de design folosite în cadrul proiectului în vederea expunerii acestor materiale în cadrul materialelor sau secțiunilor promoționale cu excepția cazului de excludere solicitată în mod expres, în scris de către client.